پیرامون پروژه و تیم اجرایی

24-10-17-51

پیرامون تیم ما

خلق و توسعه یک برند نیازمند همکاری تخصص های گوناگون در راستای خلق یک تجربه نو است آن چه ما در پی ایجاد آنیم …

تیم ما متشکل از متخصصان متنوعی در زمینه های گوناگون است، از طراحان سخت افزار و برنامه نویسان گرفته تا متخصصین جلوه های ویژه و حتی فروش! ما برای نیل به یک هدف دور هم جمع شده ایم، طراحی و تولید محصولی که نقشی اساسی در تحول تجربه مشتریان ما از کار با رسانه های خانگی را فراهم نماید.

این تنها شروع مسیر ماست، برنامه ما برای توسعه فراتر ازین است و ابعاد وسیع تری را در آینده در برخواهد گرفت که شما هم می توانید در این مسیر با ما همراه شوید…

۰
مهندس ارشد
۰
نفر-ساعت تلاش مستمر
۰
ریزپروژه موفق

اصول کار در اجرای پروژه

خلاقیت

مهم ترین و کلیدی ترین عامل تفاوت ما با رقبا اهمیت عنصر خلاقیت در تمامی ابعاد اجرای این پروژه است.

کارتیمی

آن چه موجب هم افزایی و سرعت اجرای ایده های ما می شود حمایت اعضای تیم از یگدیگر در راستای نیل به اهدافمان است.

کاربرد هنرمندانه فناوری های روز

آن چه کاتالیزور توسعه سریع ریزپروژه های ماست کاربرد به جا و هنرمندانه فناوری های مدرن در راستای کسب بهترین نتیجه است.
24-10-17-49
17-10-17-60

همکاران ما چه می گویند :